S.S. İmbat Üretim ve Tüketim Kooperatifi

İMBATKOOP çatısı altında, temel olarak, kooperatif ve birlik gibi üretici örgütlerinin ürünlerinin satılması hedeflenmektedir. Kooperatifçiliğin evrensel ilkelerine uygun biçimde, İMBATKOOP ‘sosyal fayda’ ilkesinden hareketle hem üreticinin hem de tüketicinin memnun olacağı koşullarda faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır. Böylelikle üretici örgütleri yoluyla üreticiler ve üretim desteklenecektir. Benzer şekilde, ekonomik koşullarda satışa sunulacak ürünler ile ortakların ve tüketicilerin bütçelerine destek olunacaktır.