S.S. İmbat Üretim ve Tüketim Kooperatifi

      Dünyanın en önemli tarımsal üretim güçleri arasında yer alan Türkiye’de tarımdan kopuşlar hızlanmış, üretim yerine ithalat ön plana çıkmaya başlamıştır. Üretenin ağırlaşan yaşam koşulları, her geçen gün artmaya devam etmektedir. Üretici, alın terinin karşılığını yeterli seviyede alamamaktadır. 

       Tüketiciler gıda ürünleri için ciddi paralar ödemektedir. Gıda fiyatları ‘tarladan sofraya yolculukta’ birkaç misli artmaktadır. Tüketiciler, aracılar tarafından kendilerine sunulan gıda ürünlerinde pazarlık yapma şansı bulamamaktadır.

      Mutfaklara ‘imbat esintisi’ getiren İMBATKOOP, satış yerinde sadece kooperatif ve üretici birliklerinin ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunuyor. Kaynağı belli ve güvenilir ürünleri tüketicilere ulaştıran İMBATKOOP bir taraftan üreticilere yeni bir pazarlama mecrası olmaya çalışırken diğer taraftan tüketicilere nefes aldırmayı hedefliyor. ‘Üretici ile tüketici arasındaki mesafenin kısalması’ tarafların dengeli, etik ve adil bir çerçevede işbirliği içinde yaşamalarına vesile oluyor.