İMBATKOOP GENEL KURULU YAPILDI

“Üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltma” hedefiyle 2019 yılında İzmir’de kurulan S.S. İmbat Üretim ve Tüketim Kooperatifi (İMBATKOOP) Genel Kurulu yapıldı.

Birlikte hareket edebilen insanların heyecanlarının toplantı salonuna yansıdığı Genel Kurul’da konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Erdem AK, kooperatifin kuruluş amaç, felsefe ve çalışmalarını şu şekilde anlattı:

“Günümüzde, üretici ve tüketici çok ciddi sorunlar ile karşı karşıyadır. Geçmişte ‘kendi kendine yetebilen yedi ülkeden biri’ olmakla öğünen ülkemiz üretim ve ithalat sorunları ile baş etmeye çalışmaktadır. Üretici emeğinin karşılığını alamamaktadır. ‘Tarladan sofraya’ yolculukta bir gıda ürününde, birkaç kat fiyat artışı görülebilmektedir. Bu süreçte üretici yeterli para kazanamazken, ‘bir tarım ülkesi’ yurttaşı tüketici de ciddi paralar ödemek zorunda kalmaktadır.

Beslenme dahil, temel fizyolojik ihtiyaçları gidermeye yönelik bireysel çabaların ve girişimlerin yetersiz kaldığı durumlarda birlikte hareket etmek zorunlu olmaktadır. Bu noktada kişiler, bir araya gelerek tek başlarına çözemedikleri sorunlarını çare aramak durumundadırlar. Bu arayışta, özel sektör ve kamu sektörünün kesişim noktası ve buluşması olan ‘üçüncü yol’ kooperatifçilik ön plana çıkmaktadır. Kooperatifçilik, özellikle gelişmiş ülkelerde denge ve piyasa oluşturucu rolleri ile ön plana çıkmaktadır. Pek çok gelişmiş/kapitalist ülkede tarım, eğitim, sağlık vb. dahil birçok sektörün ana oyuncuları/ piyasa düzenleyicileri kooperatiflerdir.

Türkiye’de üretici ve tüketicinin yeterli seviyede örgütlülüğü söz konusu değildir. Var olan üretici örgütleri, birkaç istisna hariç, faaliyetlerini yeterli seviyede yürütememektedir. Tüketicilerin örgütlülüğü ise birkaç dernek, kooperatif ve platformdan ibarettir. Üretici, ürünlerinden oldukça kısıtlı bir kazanç elde etmekte ve asıl kazancı, aracılar ve satıcılar elde etmektedir. Çünkü üretim girdileri oldukça maliyetli ve dışa bağımlıdır. Tedarik zincirinde, aracılar ve satıcılardan oluşan grubun sayısını azaltmak için üreticinin doğrudan veya bir-iki ara işlem ile tüketiciye ulaşması zorunludur. Buradaki aracı kooperatif olduğu zaman üretici ve tüketici birlikte kazançlı olacaktır. Kooperatif zincirdeki fazladan birkaç halkayı doğrudan ortadan kaldıracaktır. Aracı sayısının azalması ve ürün maliyetlerinin düşmesi ise tüketici için olumlu ve ekonomik sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Buraya kadar özetle anlatılan gerekçelerle üretici ile tüketici arasındaki mesafenin kısaltılması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu düşüncelerle temelleri atılan kooperatifimizin kuruluş çalışmaları ile yol haritası hakkında da bilgi vermek isterim:

‘Dünya Kooperatifçilik Günü’nde 21 Aralık 2018 tarihinde yaptığımız resmi başvuru, 21 Ocak 2019 tarihinde sonuçlanmış ve İMBATKOOP’un kuruluşu tescil edilmiştir. İMBATKOOP, üretim ve tüketim kooperatifi olarak doğrudan Genel Müdürlük (Ankara) seviyesinde kuruluşu onaylanmış bir model kooperatiftir.

İMBATKOOP çatısı altında, esas olarak kooperatif ve birlik gibi üretici örgütlerinin ürünlerinin satılması hedeflenmektedir. Kooperatifçiliğin evrensel ilkelerine uygun biçimde, İMBATKOOP ‘sosyal fayda’ ilkesinden hareketle hem üreticinin hem de tüketicinin memnun olacağı koşullarda faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır. Böylelikle üretici örgütleri yoluyla üreticileri/üretimi desteklenecektir. Benzer şekilde, ekonomik koşullarda satışa sunulacak ürünler ile ortaklarımızın ve tüketicilerin bütçelerine destek olunacaktır.

Tanıtım ve işbirliği çalışmaları ilimizin ve ülkemizin belli başlı üretici örgütlerine yönelik yapılmış ve devam etmektedir. Bu kapsamda birçok kooperatif ve birlik ile olumlu görüşmeler yapılmış ve onların mal/ürün tedarikine desteği sağlanmıştır.

İlk satış yerimiz önümüzdeki Karşıyaka- Donanmacı Mahallesi’nde (Karşıyaka- Çarşı civarında) açılacaktır. Kuruluş hedefimize uygun olarak, ilk satış yerimizin faaliyetlerini başarılı şekilde götürmesi ve işlerin oturmasını takip eden günlerde, genel kurul onayı ile yeni satış yerleri açılabilecektir. Yeni satış yerlerinin seçiminde ortaklarımızın yoğunluğu, tercihi ve ticari potansiyel gibi kriterler esas alınacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en büyük dayanağımız kendi gücümüz olacaktır. O nedenle ortak sayımızı arttırmak ve sermaye yapımızı büyütmek sürekli hedefimiz olacaktır. Dengeli ve hesaplı gelişim faaliyetlerimizi ve varlığımızı hem büyütecek hem de sürdürülebilir kılacaktır. Tüm hesaplarımızı bu gerçek üzerine kurmakla meşgulüz.

Buraya kadar yaptıklarımızdan ve kısa vadeli amaçlarımızdan bahsettim. İleriye dönük, var olma nedenimize yönelik, vizyonumuzdan da bahsetmek isterim. Şu anda hayali veya abartılı sayılabilir ancak, bu hedeflerimizi gerçekleştirirsek, var oluşumuzun bir anlamı olacak: Öncelikle satış yerlerimizin ve şubelerimizin sayısını arttırmak. İlimize ve gelişmelere göre diğer illere yayılmış satış yerleri sayesinde hem üreticiyi hem de tüketiciyi daha anlamlı ve gerçekçi şekilde destelemek ve korumak mümkün olacaktır. Bu yapılanmayı başardıktan sonra sıra üretim boyutuna gelecektir. Ortaklarımızın ve tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda bazı ürünleri üretmek, işlemek ve paketlemek için tesisler kiralamak ve işletmek orta vadeli hedeflerimizin başında gelmektedir. Bu hedeflere yönelik faaliyetlerimiz tek başına olabileceği gibi bize benzer kurum ve kuruluşlar ile oluşturulacak işbirlikleri ile yapılabilecektir. İşbirliği içinde olduğumuz/olacağımız üretici veya tüketicileri ile birlikte, devamlı ve dengeli kazançlar elde etmeyi sürdürmek en temel hedeflerimizin başında gelecektir. Bu kapsamda elimizden gelenden daha fazlasını yapacağız, sadece bölgemiz için değil, Türkiye için örnek bir kuruluş olacağız”.

Gündem maddelerinin tamamının oybirliği ile karara bağlandığı Genel Kurul’da yapılan seçimlerde kooperatif organları şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu: Erdem AK, Rahmi TAŞPINAR ve Mehmet DÜZGÖREN.

Denetim Kurulu: Hilmi ASLANTAŞ ve Fevziye YETİZ.

Kategoriler: Duyuru

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir