Misyon

Üretici ile tüketici arasındaki mesafeyi kısaltarak dengeli, etik ve adil esaslara dayalı paylaşım yoluyla toplumsal refaha katkı vermektir.

Vizyon

Bölgede ve ülkede; güvenilir, öncü, tanınmış, yaygın ve saygın bir kooperatif olmaktır.

Değerler

  1. Tüm faaliyetlerde öncelikli olan sosyal fayda sağlamaktır.
  2. Emeğe saygılı olunmalı ve hakça paylaşım esasıyla faaliyetlerde bulunulmalıdır.
  3. Alınteri ve akılterinin değerini bulması için mücadele edilmelidir.
  4. Toplumsal refah ve barışı güçlendirici çalışmalar yapılmalıdır.
  5. Evrendeki kaynakların kıt olması ve hızla tüketilmesi nedeniyle doğaya ve çevreye saygılı olunmalıdır.
  6. Sürdürülebilirlik adına program, politika ve yöntemler belirlenip uygulanmalıdır.
  7. Yeterli tüketim için yeterli seviyede üretim desteklenmelidir.
  8. Yaşamda tüm tarafların kazançlı çıkacağı faaliyetler yapılmalıdır.
  9. Sosyal ve kültürel gelişime yönelik program, politika ve yöntemler geliştirilmelidir.
  10. Kalkınmanın esası hep birlikte kazanımlar elde etmektir.